بسته ای دل به زلف یار شدی

شعر از غلام‌حضرت شایق جمال  (۱۲۷۴ ـ ۱۳۵۳ ش) شاعر معاصر افغانستان است. بسته ای دل به زلف یار شدی

به طفلی در دبستان محبت‌

شعر از واقف لاهوری است     محبتی است که دل را نمی‌دهد آرام‌ وگرنه کیست که آسوگی نمی‌خواهد به