دوش کاین چرخ زمرد پر ز اختر ساختند

این آهنگ، نعتی است برای حضرت پیامبر(ص). شاعر این مسمط را نشناختم و شعر آن را هم بسیار با زحمت پیاده کردم به خاطر کیفیت ...

دیدۀ زنده‌دلان اشک‌فشان می‌باشد

شعر از صائب است و من دو اجرا از آن دارم. این دو آهنگ را کسانی گوش کنند که حوصله آهنگ‌های آرام، ملایم و طولانی ...

تو می‌رفتی و من شور قیامت ساز می‌کردم

غزلی زیبا از بیدل است و استاد هم بیت‌های عالی آن را انتخاب کرده است، همراه با بیت‌های شاهد مناسب.

هفت اجرا از آهنگ «سوخته لاله‌زار من» استاد سرآهنگ

سوخته لاله‌زار از آهنگ‌های معروف استاد سرآهنگ است و اجراهای متعددی از آن وجود دارد، بعضی رادیویی، بعضی کنسرتی و بعضی خانگی.

اجمالی دربارۀ قالب غزل‌پاره

ساحل تراکمه با سرایش یک مجموعه از این جنس و ارائۀ طرح نظری و نام‌گذاری این قالب، اعلام کرده است که غزل‌پاره دیگرغزل ناتمام نیست، ...

سه یادداشت دربارۀ قیصر امین‌پور

قیصر امین‌پور، از گروه همین شاعران متعادل و همه‌جانبه است‌. در شعر او همه محاسن دیگران یافته می‌شود، ولی در حد نسبی و قابل ...

خاک ره تو همره باد صبا رسید

این از آهنگ‌های بسیار خوب استاد است. همه چیز آن کامل است، هم شعر، هم کیفیت اجرا و موسیقی، به ویژه طبله و هارمونیه که ...

سه‌گانه‌های نگارش، شماره ۱۱ تا ۱۵

در این سلسله مطالب، ایرادهای نگارشی بعضی متن‌ها به صورت نمونه و کارگاهی مطرح شده است.

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود

آهنگی است آرام و سنگین با شعری زیبا از حافظ و بیت‌های شاهد مرتبط با شعر اصلی. یک نمونۀ کامل از سبک غزل‌خوانی استاد سرآهنگ.

جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم

شعر این آهنگ فراق‌نامه‌ای است از بیدل و سخت سوزناک و عاطفی. استاد هم سنگ تمام گذاشته و در خلال بیت‌های اصلی غزل، بیت‌های شاهد ...