خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد

این غزل از روان‌شاد نجمه زارع، آتشفشانى از عواطف است، ولى نه با فورانى یکدم، بلکه پیوسته و متوالى که در طول غزل امتداد مى‌یابد ...

هفت اجرا از آهنگ «خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید»

آهنگ معروف «خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید» با شعر قاآنی شیرازی، در هفت اجرای کنسرتی، خانگی، دوگانه و...

نظری دیگر بر منظر «از نخلستان تا خیابان»

«از نخلستان تا خیابان» اولین مجموعه شعر علی‌رضا قزوه است و این نقد، اولین نقد مطبوعاتی من است. این نقد در سال ۱۳۶۹ در روزنامۀ ...

آهنگ «شاد کن جان من که غمگین است» در چهار اجرا

این آهنگ شاد و طربناک، از آثار معروف استاد سرآهنگ است و محبوب‌ترین آهنگ او در بین مخاطبان عام.

شعر مقاومت در افغانستان‌

این مقاله نگاهی مختصر به شعر مقاومت در افغانستان است و در مرداد ۱۳۸۴ برای مجلۀ سوره نوشته شد.

هشت اجرا از آهنگ «جان خرابات»

جان خرابات از آهنگ‌های معروف استاد محمدحسین سرآهنگ است. شعر این آهنگ مخمسی است از مستان‌شاه کابلی شاعر متأخر افغانستان، بر غزلی منسوب به مولانای ...

محمد عبدالعزیز مهجور و میراث ادبی او

این یادداشت در روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ به مناسبت درگذشت محمدعبدالعزیز مهجور نوشته شد و در همین روز در خبرگزاری فارس منتشر شد.

ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد

شعر این آهنگ از بیدل است. آهنگ به سبک قوالی خوانده شده است، همراه با یک گروه همخوان.

ای شیخ، جنان از تو، گلزار جهان از من

شاعر شعر این آهنگ را نشناختم. به احتمال قوی باید از شاعران صوفی‌مشرب متأخر افغانستان باشد. کیفیت آهنگ متوسط است و کیفیت صدا نیز.

نکاتی دربارۀ دانشنامۀ ادب فارسی در افغانستان

در این مقاله با مرور بعضی مدخل‌های دانشنامۀ زبان و ادب فارسی افغانستان، نکاتی اصلاحی دربارۀ این کتاب مطرح شده است.