درنگی در شعر حوزویان مهاجر

در این نوشته به وضعیت شعر شاعران حوزوی مهاجر در ایران تا سال ۱۳۸۰ پرداخته شده است.

دو اجرا از آهنگ «چرا کس منکر بی‌طاقتی‌های درا باشد»

دو اجرا با دو ملودی از غزل «چرا کس منکر بی‌طاقتی‌های درا باشد» بیدل

«زمستان» اخوان ثالث، گنجینه‌ای از بدایع

«زمستان» مهدى اخوان ثالث یک کارگاه آموزشى شعر است. اثرى است که با درنگ در جوانب گوناگون آن، مى‌توان نکات بلاغى بسیارى را دریافت.

بهار آمد ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد

دو نسخه از آهنگ «بهار آمد ز خویش و آشنا بیگانه خواهم شد» که شعر آن از واقف لاهوری است.

فهم عوام و پسند خواص در شعر

از دیرباز معیاری دربارۀ شعر مطرح شده است که «شعر را باید عوام بفهمند و خواص بپسندند». در اینجا این معیار را ارزیابی می‌کنیم.

رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند

غزل «رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند» از بیدل، با صدای استاد محمدحسین سرآهنگ

پنج نسخه از آهنگ اردوی «یادوپیا»

آهنگی اردو که در آن بیت‌های فارسی هم به عنوان شاهد خوانده شده است.

عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم

استاد محمدحسین سرآهنگ در انتخاب شعرهای آهنگ‌هایش هم صاحب ابتکار و آگاهی بوده است. در این مقاله به شعرهای آهنگ‌های او پرداخته شده است.

خاطرات من، کتابی ارزشمند از عبدالوهاب مددی

«خاطرات من» کتابی است از هنرمند نام‌آور موسیقی افغانستان عبدالوهاب مددی. او در این کتاب خاطرات زندگی خود را بازگو کرده است.