فهم عوام و پسند خواص در شعر

از دیرباز معیاری دربارۀ شعر مطرح شده است که «شعر را باید عوام بفهمند و خواص بپسندند». در اینجا این معیار را ارزیابی می‌کنیم.

رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند

غزل «رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند» از بیدل، با صدای استاد محمدحسین سرآهنگ

پنج نسخه از آهنگ اردوی «یادوپیا»

آهنگی اردو که در آن بیت‌های فارسی هم به عنوان شاهد خوانده شده است.

عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم

استاد محمدحسین سرآهنگ در انتخاب شعرهای آهنگ‌هایش هم صاحب ابتکار و آگاهی بوده است. در این مقاله به شعرهای آهنگ‌های او پرداخته شده است.

خاطرات من، کتابی ارزشمند از عبدالوهاب مددی

«خاطرات من» کتابی است از هنرمند نام‌آور موسیقی افغانستان عبدالوهاب مددی. او در این کتاب خاطرات زندگی خود را بازگو کرده است.

بمگو صعب‌تراشی است، تو سهل‌اندیشی

نگاهى به جلوه‌‌‌‌هاى موسیقیایى و زبانى شعر على معلّم دامغانی، منتشر شده در شمارۀ ۱۷ مجلۀ شعر.

پنج اجرا از آهنگ «دوش از نظر خیال تو دامن‌کشان گذشت»

شعر «دوش از نظر خیال تو دامنکشان گذشت» بیدل در پنج ملودی مختلف و نزدیک به هم خوانده شده است.

هر دم از این باغ، بری می‌رسد

«سوگنامۀ بلخ» اولین مجموعه شعر ابوطالب مظفری است و در در سال ۱۳۷۲ منتشر شد. این مطلب در معرفی و نقد این کتاب در روزنامۀ ...

سه اجرا از غزل «به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم»

این از غزل‌های بسیار خوب بیدل است و در سه ملودی اجرا شده است.