خاک ره تو همره باد صبا رسید

این از آهنگ‌های بسیار خوب استاد است. همه چیز آن کامل است، هم شعر، هم کیفیت اجرا و موسیقی، به ویژه طبله و هارمونیه که ...

سه‌گانه‌های نگارش، شماره ۱۱ تا ۱۵

در این سلسله مطالب، ایرادهای نگارشی بعضی متن‌ها به صورت نمونه و کارگاهی مطرح شده است.

دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو بود

آهنگی است آرام و سنگین با شعری زیبا از حافظ و بیت‌های شاهد مرتبط با شعر اصلی. یک نمونۀ کامل از سبک غزل‌خوانی استاد سرآهنگ.

جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم

شعر این آهنگ فراق‌نامه‌ای است از بیدل و سخت سوزناک و عاطفی. استاد هم سنگ تمام گذاشته و در خلال بیت‌های اصلی غزل، بیت‌های شاهد ...

غدیر

شعر «غدیر» محمدکاظم کاظمی، سرودۀ سال ۱۳۷۶ در قالب مثنوی.

علی(ع) و شاعران فارسی

نقطۀ تأکید ما در این نوشته‌، نوع نگاه شاعران به آن حضرت و تنوع مضمونی آثاری است که در ستایش ایشان سروده‌اند.

گر کنم صاحب من با تو نگاهی گاهی

این غزل واقف لاهوری دو مطلع دارد و در اینجا چهار اجرا از آن را می‌بینید که در بعضی از آن‌ها یکی از مطلع‌ها خوانده ...

خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد

این غزل از روان‌شاد نجمه زارع، آتشفشانى از عواطف است، ولى نه با فورانى یکدم، بلکه پیوسته و متوالى که در طول غزل امتداد مى‌یابد ...

هفت اجرا از آهنگ «خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید»

آهنگ معروف «خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید» با شعر قاآنی شیرازی، در هفت اجرای کنسرتی، خانگی، دوگانه و...

نظری دیگر بر منظر «از نخلستان تا خیابان»

«از نخلستان تا خیابان» اولین مجموعه شعر علی‌رضا قزوه است و این نقد، اولین نقد مطبوعاتی من است. این نقد در سال ۱۳۶۹ در روزنامۀ ...