ای که در چشمم دوا انداختی

چنان که تخلص شاعر در مقطع غزل بیان می‌کند، شعر این آهنگ از شایق شایق جمال (۱۲۷۴ ـ ۱۳۵۳ ش) شاعر متأخر افغانستان است.

دکتر شریعتی و ستم مضاعف

وقتی آدم می‌رود آثار دکتر را می‌خواند، می‌بیند این آدم نه ضد دین بوده؛ نه ضد امامت بوده؛ نه ضد روحانیت بوده و بلکه ...

دین قرآن، دین بی شاخ و برگ

به نظر من یکی از چیزهایی که نسل جوان ما را از تعالیم و آموزه‌های دینی بیزار ساخته است، شاخ و برگ‌هایی است که گروهی ...

از آیین‌نامۀ ساختمان تا آیین‌نامۀ زندگی

رفتار مردم این کشور پارادزیا عجیب است، نه؟ البته شاید بعضی خوانندگان این مطلب که یک خرده اطلاعات عمومی‌شان بیشتر است، بگویند که اصلاً کشوری ...

آمد و رفت‌...

شعری از محمدکاظم کاظمی، به مناسبت سالگرد شهادت علی (ع)

دو مذهب (قسمت سوم)

معمولاً علمای دین هر مذهب، با یک نظام اعتقادی و منابع روایی خاصی که آن نظام را تأیید می‌کند پرورده می‌شوند و حتی اگر بی ...

دو مذهب (قسمت دوم)

ارادت اهل سنت به علی(ع) و خاندان او برای بسیاری از شیعیان قابل درک نیست. اهل سنت امام علی را یکی از «چهار یار» می‌دانند. ...

یکی و همین، کنسرت مشترک عدنان سمیع و استاد ذاکر حسین

این قطعات حاصل یک کنسرت مشترک همنوازی عدنان سمیع و ذاکرحسین در شهر کراچی است، با نام «یکی و همین».

خیز و بیا ملک سنایی ببین

سنایى غزنوى از شاعران محورى زبان فارسى است. بعضى شاعران داراى موقعیتى منحصر به فرد هستند، به گونه‌‌‌اى که در یک سبک یا شیوۀ خاص، ...