تأملی در چند شعر رضوی‌

آنگاه که دفتری از شعرهای رضوی را به نیت انتخاب چند شعر و احیاناً نگارش یادداشتی در مورد آنها بر سر دست می‌گیری‌، درمی‌یابی که ...

راه‌های تنوع و تمایز در شعر رضوی

امروزه به برکت رسانه‌ها، جشنواره‌ها و محافل مذهبی، گرایش به شعر مذهبی و به ویژه شعر رضوی به شکل محسوسی افزایش یافته است، به ویژه ...

درد دین

بررسی یک رباعی عاشورایی از بیدل

تردید

شعری از کتاب "پیاده آمده بودم": بر بستر تردید، فرومانده‌ترینم‌ ٫ دیری است که من سنگ‌ترین سنگ‌ِ زمینم‌

از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن

آهنگی از استاد محمدحسین سرآهنگ با شعری از بیدل

قطار

شعری جدید از محمدکاظم کاظمی: سیصد و شصت و پنج روز غریب با قطاری از این مسیر گذشت...

عرض مرا به خدمت آن سیمبر کنید

آهنگ "عرض مرا به خدمت آن سیمبر کنید" از استاد محمدحسین سرآهنگ در دو اجرا

بهترین گزیده

نگاهی به «برگزیدۀ اشعار ملک‌الشعرا خلیل‌الله خلیلی» به کوشش بهروز ثروتی

«یا حسین یاحسین»، آهنگی از نصرت فتح‌علی خان

آهنگ "یا حسین، یا حسین" از نصرت فتح‌علی خان

شطرنج‌

این پیاده می‌شود، آن وزیر می‌شود ٫ صفحه چیده می‌شود، دار و گیر می‌شود