قند پارسی ۱۸

شعر دفاع مقدس، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.