قند پارسی ۱۸

شعر دفاع مقدس، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۷

شعری از محمدحسین شهریار در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۶

شعر «زمستان» مهدی اخوان ثالث در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات