ارجاع متقابل

آشنایی با مفهوم ارجاع متقابل. شیوهٔ درج ارجاع. انواع ارجاع متقابل. ویرایش قالب ارجاع. ارجاع به فایل دیگر. مزایای ارجاع

قند پارسی ۱۸

شعر دفاع مقدس، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۷

شعری از محمدحسین شهریار در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۱۶

شعر «زمستان» مهدی اخوان ثالث در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات