شبی با بیدل، نشست ۴۱ تا ۶۰

بیدل‌خوانی محمدکاظم کاظمی با عنوان «شبی با بیدل» و به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر

شبی با بیدل، نشست ۲۱ تا ۴۰

نسخۀ صوتی نشست‌های ۲۱ تا ۴۰ برنامۀ شبی با بیدل. خوانش و شرح غزل‌هایی از بیدل به وسیلۀ محمدکاظم کاظمی. اجرا شده به صورت زنده در اینستاگرام در فاصلۀ ۱۴ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم

استاد محمدحسین سرآهنگ در انتخاب شعرهای آهنگ‌هایش هم صاحب ابتکار و آگاهی بوده است. در این مقاله به شعرهای آهنگ‌های او پرداخته شده است.

این آتش بی‌رنگ

این نوشته نقد و نظری است بر کتاب «بیدل، سپهری و سبک هندی» از شادروان حسن حسینی.

بیدل، شاعری بزرگ از سرزمین هند

در این مقاله، عبدالقادر بیدل به صورت اجمالی معرفی شده است. زندگی، آثار، سبک شعر و چند شعر برگزیده از او را در اینجا می‌خوانید.