هر دم از این باغ، بری می‌رسد

«سوگنامۀ بلخ» اولین مجموعه شعر ابوطالب مظفری است و در در سال ۱۳۷۲ منتشر شد. این مطلب در معرفی و نقد این کتاب در روزنامۀ اطلاعات چاپ شد.

نوگرایى در سطح

این نقد بر مجموعه شعر «باغ‌های نارون» مرتضی نوربخش نوشته شده و در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۷۰ در روزنامۀ‌ اطلاعات چاپ شده است.

خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد

این غزل از روان‌شاد نجمه زارع، آتشفشانى از عواطف است، ولى نه با فورانى یکدم، بلکه پیوسته و متوالى که در طول غزل امتداد مى‌یابد و دم به دم قوى‌تر مى‌شود.

در پهنه‌ای ز شعر و شکوفه

این نوشته نقدی است بر کتاب «لحظه‌های طلوع» شاعر معاصر افغانستان شادروان سعادتملوک تابش. این نقد در سال ۱۳۷۱ در کتاب «شانه‌های زخمی پامیر» به کوشش محمدحسین جعفریان چاپ شد.

نقطۀ عطف راز هستی

با سیری اجمالى در سروده‌‌‌‌هاى امام خمینى(ره) به راحتى مى‌‌‌‌توان موقعیت والاى شعر و شاعرى در چشم ایشان را دریافت. سلوک شاعرانۀ ایشان مى‌‌‌‌تواند براى شاعران این روزگار بسیار آموزنده باشد.

بهترین گزیده

نگاهی به «برگزیدۀ اشعار ملک‌الشعرا خلیل‌الله خلیلی» به کوشش بهروز ثروتی