برچسب: استاد سرآهنگ

عرش اگر باشم‌، زمین آسمان بیدلم‌ (دو اجرا)

آستا برو

«آستا برو» (آهسته برو) یک آهنگ محلی افغانی است که در مجالس عروسی و در هنگام ورود عروس و داماد ...

Page 3 of 5 1 2 3 4 5

مقالات ادبی