قند پارسی ۱۱

قطعه‌ای از ناصرخسرو در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات