قند پارسی ۷

آب / سهراب سپهری

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲۳ تیر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی