قند پارسی ۹

دو نگرش به حج در شعر فارسی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۶ مرداد ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی