قند پارسی ۸

قصیدهٔ جسم و جان / سنایی غزنوی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۳۰ تیر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی