قند پارسی / غدیر

برنامهٔ قند پارسی. شعر «غدیر» یوسفعلی میرشکاک. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی / جسم و جان

برنامهٔ «قند پارسی» رادیو دری. قصیدهٔ جسم و جان از سنایی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی / آب

برنامهٔ قند پارسی رادیو دری. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات. شعر «آب» از سهراب سپهری.

قند پارسی / نیایش‌واره‌ها

برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» دربارهٔ «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.