قند پارسی ۵

موسیقی سکوت / زکریا اخلاقی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۹ تیر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی