برنامهٔ قند پارسی رادیو دری
ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست از زکریا اخلاقی
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
تاریخ پخش: ۹ تیرماه ۱۳۹۹