برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» پخش شده از رادیو دری

دربارهٔ شعری از انوری ابیوردی
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
نویسنده: محمدکاظم کاظمی

پخش‌شده در خرداد ۱۳۹۹