قند پارسی ۳

نیایش‌واره‌ها  (۱) / سلمان هراتی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی