شعر دفاع مقدس

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۷ مهر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کارشناس: اسماعیل امینی