زمستان / مهدی اخوان ثالث

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کارشناس: اسماعیل امینی