قند پارسی ۱۳

تاوان این خون / علی معلم

 

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۳ شهریور ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کارشناس: اسماعیل امینی