برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» پخش شده از رادیو دری

دربارهٔ شعر «قلب مادر» ایرج میرزا
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
نویسنده: محمدکاظم کاظمی