برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» پخش شده از رادیو دری

قند پارسی ۴

نیایش‌واره‌ها (۲) / سلمان هراتی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲ تیر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی