خبر / نجمه زارع

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

 

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

کارشناس: اسماعیل امینی

غزلی از نجمه زارع در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات