قند پارسی ۶

شعر رضوی

برنامهٔ رادیویی پخش‌شده از رادیو دری، در ۱۶ تیر ۱۳۹۹

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی