قند پارسی، برنامهٔ ادبی رادیو دری
نگاهی به چند شعر رضوی
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
تاریخ پخش: ۱۶ تیر ۱۳۹۹