معرفی

سلسله نشست‌های «کشور خورشید» به صورت زنده در اینستاگرام برگزار می‌شود. موضوع این نشست‌ها، آشنایی با افغانستان است و در هر برنامه جلوه‌هایی از تاریخ، جغرافیا، آثار باستانی، طبیعت، مردم و مفاخر افغانستان معرفی می‌شود.
این سلسله برنامه را محمدکاظم کاظمی و زینب بیات اداره می‌کنند. در روزهای پنج‌شنبه در صفحهٔ اینستاگرامی محمدکاظم کاظمی برگزار می‌شود.
برنامه‌های کشور خورشید تداوم دارد و آنچه در اینجا می‌بینید نسخه‌های صوتی نشست‌های اول تا دهم است. نشست‌های بعد هم به تدریج و به امید خدا به صورت ده جلسه با هم منتشر خواهد شد.

این نسخه‌های صوتی در کانال تلگرامی «آثار محمدکاظم کاظمی» نیز منتشر می‌شود. نسخهٔ تصویری این نشست‌ها در کانال یوتیوب محمدکاظم کاظمی منتشر می‌شود.

دانلود و بازنشر این برنامه‌ها به صورت کامل و بدون کوتاه کردن و برش‌زدن آن‌ها، از نظر من بلامانع است.

فهرست موضوعات این ده نشست:

نشست اول، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰: سرزمین افغانستان در ادوار کهن تاریخی و ارتباط نام ایران با این سرزمین. موقعیت جغرافیایی افغانستان در فلات ایران و نقش این موقعیت در تعاملات تمدن‌ها.

نشست دوم، ۱۸ شهریور ۱۴۰۰: سرزمین خراسان و ارتباط افغانستان کنونی با آن. تشکیل دولت هوتکی و تهاجم هوتکیان به اصفهان.

نشست سوم، ۲۵ شهریور ۱۴۰۰: آشنایی با قوم پشتون و خاستگاه جغرافیایی و تاریخی آن. احمدشاه درانی و تشکیل حکومت درانی در افغانستان کنونی.

نشست چهارم، ۱ مهر ۱۴۰۰: هرات، تاریخچه و موقعیت جغرافیایی این شهر.

نشست پنجم، ۸ مهر ۱۴۰۰: هرات و آثار تاریخی این شهر.

نشست ششم، ۱۵ مهر ۱۴۰۰: هرات و مفاخر این شهر.

نشست هفتم، ۲۲ مهر ۱۴۰۰: حکومت امیر دوست‌محمد خان. جنگ اول افغان و انگلیس.

نشست هشتم، ۲۹ مهر ۱۴۰۰: زبان فارسی در افغانستان، پیشینه و موقعیت آن. فارسی‌ستیزی حاکمیت‌های افغانستان.

نشست نهم، ۶ آبان ۱۴۰۰: زبان فارسی در افغانستان. مسئلهٔ نام زبان و بحث «فارسی» و «دری»

نشست دهم، ۱۳ آبان ۱۴۰۰: زبان پشتو، خصوصیات و جایگاه آن در افغانستان. آشنایی با ادبیات پشتو. معرفی بعضی از مفاخر زبان پشتو. نسبت و ارتباط زبان پشتو و فارسی.