ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.

یک دریچه هویت

نقدی بر کتاب «وقتی کبوتر نیست» محمدشریف سعیدی، منتشرشده در سال ۱۳۷۵

قند پارسی / قلب مادر

برنامهٔ رادیویی قند پارسی. شعر «قلب مادر» ایرج میرزا. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.