رشته‌ای محکم برای همدلی‌

سخن از دانشنامۀ ادب و فارسی در افغانستان است‌، کتابی وزین و استثنایی‌، به ویژه از این جهت که در کشور ایران و برای افغانستان چاپ شده‌است‌. این‌، بخشی از یک مجموعۀ بزرگ است که با عنوان دانشنامۀ ادب فارسی به چاپ می‌رسد.

در پهنه‌ای ز شعر و شکوفه

این نوشته نقدی است بر کتاب «لحظه‌های طلوع» شاعر معاصر افغانستان شادروان سعادتملوک تابش. این نقد در سال ۱۳۷۱ در کتاب «شانه‌های زخمی پامیر» به کوشش محمدحسین جعفریان چاپ شد.

نقطۀ عطف راز هستی

با سیری اجمالى در سروده‌‌‌‌هاى امام خمینى(ره) به راحتى مى‌‌‌‌توان موقعیت والاى شعر و شاعرى در چشم ایشان را دریافت. سلوک شاعرانۀ ایشان مى‌‌‌‌تواند براى شاعران این روزگار بسیار آموزنده باشد.

بهترین گزیده

نگاهی به «برگزیدۀ اشعار ملک‌الشعرا خلیل‌الله خلیلی» به کوشش بهروز ثروتی

نگاهی به شعر امروز غزنی

در این مقاله وضعیت شعر امروز فارسی در غزنی، با اتکا بر کتاب «شعر امروز غزنی» برررسی شده است. این مقاله در سال ۱۳۹۲ در همایش «غزنی و ادب فارسی» ارائه شد.

نگاهی به کتاب «لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا»

«لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا» پژوهشی است از محمدآصف فکرت شاعر، پژوهشگر و مترجم افغانستان دربارۀ مشترکات زبان فارسی رایج در بلخ امروز و شعر مولانا. او با وقوفی که بر متون کهن فارسی و نیز زبان فارسی نقاط گوناگون افغانستان داشته است، در این کتاب ۲۷۰ صفحه‌ای مشابهت‌های زبان شعر مولانا با زبان فارسی افغانستان، به ویژه منطقۀ بلخ را بازنموده و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات زبانی این شعر را حل کرده است.