این یک آهنگ دوگانه است که خوانندۀ اصلی آن احمدولی است و استاد سرآهنگ در آن فقط همخوانی کرده است. نام شاعر و متن کامل شعر هم برایم مشخص نیست. فقط با جستجو در صفحات وب فقط توانستم دو بند از این چهارپاره را پیدا کنم. از دوستانی که آگاهی دارند، برای تکمیل اطلاعات این آهنگ یاری می‌خواهم.

اگر سبزه بودم به دامان صحرا

سراغ تو را از صبا می‌گرفتم

اگر آب بودم در آغوش دریا

سراغ تو را از صبا می‌گرفتم(۱)

 

اگر چنگ بودم به صد ناز و افسون

به دامان پرمهر تو می‌غنودم(۲)

 

۱. در اصل: سراغ تو از ناخدا می‌گرفتم
۲. ادامۀ این بند این است: اگر مهربان بودی ای نازنینم / ز خوبان تو را و تو را می‌ستودم.