آهنگی دوگانه است با همراهی احمدولی. این آهنگ در ارگ شاهی با حضور استاد هاشم طبله‌نواز، غلام‌نبی دلربانواز، محمد عمر رباب‌نواز و استاد ناله فلوت‌نواز اجرا شده است.

به کوی یار بنگر یک جهان دل

فتاده از زمین تا آسمان دل

چه سازد گر نسازد با جفایت

ستمکش دل، زبون دل، بی‌زبان دل

چشم سیاه تو را، قد رسای تو را

روی چو‌ ماه تو را صدقه شوم یار

نه روز آیی که شادابت ببینم

نه شب خوابم که در خوابت ببینم

زمین را می‌کنم از اشک دریا

چو ماهی بلکه در آبت ببینم

چشم سیاه تو را، قد رسای تو را

روی چو‌ ماه تو را صدقه شوم یار

دهانت قند و شکر می‌فروشد

لبانت لعل و گوهر می‌فروشد

به دکان‌داری چشمت بنازم

که تیغ و تیر و خنجر می‌فروشد