جان خرابات، در هشت اجرا

جان خرابات از آهنگ‌های معروف استاد محمدحسین سرآهنگ است. شعر این آهنگ مخمسی است از مستان‌شاه کابلی شاعر متأخر افغانستان، بر غزلی منسوب به مولانای بلخی.

ای که در چشمم دوا انداختی

شعر این آهنگ از غلام‌حضرت شایق جمال (۱۲۷۴ – ۱۳۵۳ ش) شاعر متأخر افغانستان است. کیفیت صدای آهنگ بالا نیست و متن آن را با زحمت پیاده کردم.