اگر آن چشم شیرافکن شرابی است

شعر: شایق. آواز: استاد محمدحسین سرآهنگ مدت: ۰۷:۱۲ دقیقه. آهنگ از ابتدا کامل است، ولی از انتها مشخص نیست که

آفاق جا ندارد، همت کجا نشیند

شعر: بیدل. آواز: محمدحسین سرآهنگ زمان: ۹:۵۲ دقیقه. کامل. کیفیت صدا: ضعیف متن شعر گردون حریف داغ محبت نمی‌شود این

معرفی استاد محمدحسین سرآهنگ

بی تکلّف همه مدهوش شود در محفل‌ چون سرآهنگ شود نغمه‌سرای بیدل‌ زنده‌یاد استاد محمدحسین سرآهنگ (۱۳۰۲ ـ ۱۳۶۱ ش‌)