این دو شعر با یک ملودی خوانده شده‌اند و به همین دلیل در یک پست منتشر می‌شوند.

 

من مست می عشقم، هشیار نخواهم شد

شعر این آهنگ از فخرالدین عراقی است. این نسبت به آهنگ بعدی کیفیت صدا و اجرای بهتری دارد. تا جایی که من می‌دانم، استاد سرآهنگ دو غزل از فخر‌الدین عراقی خوانده است. آن یکی دیگر، آهنگ معروف «شاد کن جان من که غمگین است» است.

امروز من عجب می پرزور خورده‌ام‌

گویا ز کاسۀ سر منصور خورده‌ام (واقف لاهوری)(۱)

من مست می عشقم‌، هشیار نخواهم شد

وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

امروز چنان مستم از بادۀ دوشینه‌

تا روز قیامت هم هشیار نخواهم‌شد

آن وقت که می‌رفتم در صومعۀ زاهد(۲)

جز بر در میخانه این‌بار نخواهم شد

از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم‌گشت‌

وز یار به هر زخمی افگار نخواهم‌شد

مرا وفا و جفای تو پیش یکسان است‌

که هرچه دوست پسندد به جای دوست نکوست (سعدی‌)

چون ساختۀ دردم در حلقه نیارامم‌

چون سوختۀ عشقم در نار نخواهم شد

تا هست ز نیک و بد در کیسۀ من نقدی‌

در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد

۱. دیواان واقف لاهوری، چاپ سنگی لاهور، صفحۀ ۲۰۲.
۲. متن دیوان: آن رفت که می‌رفتم در صومعه هر باری.

 

ای ساقی گل‌چهره، برخیز و شراب آور

شاعر این شعر را نشناختم. اگر کسی شناخت، به من اطلاع دهد. کیفیت آهنگ بالا نیست و کیفیت صدا نیز. بسیار با زحمت آن را پیاده کردم. باز هم ممکن است خطایی رخ داده باشد.

ای ساقی گل‌چهره، برخیز و شراب آور

دل را نبود تابی، دیگر تب و تاب آور

ای مطرب خوش‌سیما، سازی به دل ما زن

غوغای دل ما را بر تار رباب آور

گلگون رخ زیبایش از خشم شود رنگین

ای دل ز نیاز خود او را به عتاب آور

حسن بی‌ناز را کسی چه کند؟

دل‌ربا شوخ و شنگ می‌باید

ما را دل بیتاب است، آرام نمی‌گیرد

پیمانۀ پی در پی گلگون ز حجاب آور

بدمست مشو ای دل، پیمانه مکرّر گیر

هان ای دل بد، یادی از دور شباب آور

ره پنهانی میخانه نداند همه کس

جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر

داونلود آهنگ‌ «من مست می عشقم»

داونلود آهنگ «ای ساقی گلچهره»