«شبی با بیدل» به صورت برنامۀ زندۀ اینستاگرامی (لایو) اجرا شده است. در هر نشست، یک غزل بیدل خوانده شده و شرح شده است. دکلمهٔ غزل‌ها با زینب بیات و شرح و توضیح آن‌ها با محمدکاظم کاظمی است.

آنچه در اینجا می‌بینید نسخۀ صوتی نشست ۸۱ تا ۱۰۰ «شبی با بیدل» است که در روزهای یک‌شنبه و در فاصلۀ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۰ اجرا شده است. نسخهٔ صوتی نشست‌های قبلی (از ۱ تا ۸۰) را نیز می‌توانید در این صفحه بیابید)

مطلع غزل‌های نشست‌های ۸۱ تا ۱۰۰

۸۱. به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم (۱۹ بهمن ۱۳۹۹)

۸۲. قیامت کرد گل، در پیرهن بالیدنت نازم (۳ اسفند ۱۳۹۹)

۸۳. به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم‌ (۱۰ اسفند ۱۳۹۹)

۸۴. دلیل کاروان اشکم، آه سرد را مانم (۱۷ اسفند ۱۳۹۹)

۸۵. به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا (۲۴ اسفند ۱۳۹۹)

۸۶. دوش از نظر خیال تو دامن‌فشان گذشت (۸ فروردین ۱۴۰۰)

۸۷. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم (۱۵ فروردین ۱۴۰۰)

۸۸. عشق هویی زد، به صد مستی جنون‌تاز آمدیم (۲۲ فروردین ۱۴۰۰)

۸۹. به هر جا رفته‌ام از خویشتن، راه تو می‌پویم (۲۹ فروردین ۱۴۰۰)

۹۰. دل حیرت‌آفرین است، هر سو نظر نماییم (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)

۹۱. تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانی‌ام (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰)

۹۲. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)

۹۳. زان تغافلگر چرا ناشاد باید زیستن؟ (۲ خرداد ۱۴۰۰)

۹۴. زهی چمن‌ساز صبح فطرت تبسم لعل مهرجویت (۹ خرداد ۱۴۰۰)

۹۵. موج خونم هر قدر طوفان‌نما خواهد شدن (۱۶ خرداد ۱۴۰۰)

۹۶. هم‌عنان آهم، آشوب جهان خواهم شدن (۲۳ خرداد ۱۴۰۰)

۹۷. مجو از ناله‌ام تاب نفس در سینه دزدیدن (۳۰ خرداد ۱۴۰۰)

۹۸. ای خواجه خودستایی اقبال سر مکن (۶ تیر ۱۴۰۰)

۹۹. سوخته لاله‌زار من، رفته گل از کنار من (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

۱۰۰. خم قامت نبرد ابرام طبع سخت‌کوش من (۲۰ تیر ۱۴۰۰)