شعر: حافظ

آواز: محمدحسین سرآهنگ.

مدت: ۷:۱۵ دقیقه. ناتمام. کیفیت: خیلی خوب

استاد سرآهنگ غزل‌های بسیاری از حافظ نخوانده است. شاید سه چهار آهنگ با شعر حافظ دارد. و یکی از آهنگ‌های خوب او همین است. و حیف که ناقص است.

 

ای نسیم سحر! آرامگه یار کجاست‌؟

منزل آن مَه عاشق‌کُش عیار کجاست‌؟

شبِ تار است و ره وادی ایمن در پیش‌

آتش طور کجا، وعدۀ(۱) دیدار کجاست‌؟

هر که آمد به جهان‌، نقش خرابی دارد

از(۲) خرابات بپرسید که هشیار کجاست‌

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست‌، ولی‌

عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست‌؟

(ناتمام‌)

 

۱. اصل دیوان حافظ: موعد
۲. اصل دیوان حافظ: در

icon-download-02-50-50