شعر: بیدل. مدت: ۶:۵۰ دقیقه. کامل.

این از آهنگ‌های نسبتاً شاد و ریتمیک استاد است. در واقع سبک اصلی کار او این نیست، ولی حقیقت این است که این دسته آهنگ‌های او گاهی پرطرفدار‌ترند، مثل آهنگ «شاد کن جان من که غمگین است» که از آهنگ‌های عموم‌پسند اوست.

گفتنی است که در بیت سوم غزل، استاد «نخوانَد طفل جنون‌مزاجم» می‌خوانند، ولی درست آن «نخوانْد» است، یعنی با سکون «ن».

Icon Download 02 (50-50)

اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه‌فرما،

ز پیکر سرو، موجِ خجلت شود نمایان چو مَی ز مینا

به هیچ صورت ز دَورِ گردون نصیب ما نیست سربلندی‌

ز بعدِ مردن مگر نسیمی غبار ما را برَد به بالا

نخوانْد طفل جنون‌مزاجم خطی ز پست و بلند هستی‌

شوم فلاطونِ مُلکِ دانش اگر شناسم سر از کف پا

رمیدی از دیده بی‌تأمل‌، گذشتی آخر به صد تغافل‌

اگر ندیدی تپیدن دل‌، شنیدنی داشت نالۀ ما