شعر: مولانا جلال‌الدین

گفتنی است که خواندن استاد سرآهنگ در مواردی جزئی با متن دیوان شمس تفاوت دارد.

حیلت رها کن‌، عاشقا! دیوانه شو، دیوانه شو

واندر دل آتش درآ، پروانه شو، پروانه شو

رو سینه را چون سینه‌ها شو هفت آب کینه‌ها

آنگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو

باید که جمله جان شوی‌، تا لایق جانان شوی‌

گر تو سوی مستان روی‌، مستانه شو، مستانه شو