ای که در چشمم دوا انداختی

شعر این آهنگ از غلام‌حضرت شایق جمال (۱۲۷۴ – ۱۳۵۳ ش) شاعر متأخر افغانستان است. کیفیت صدای آهنگ بالا نیست و متن آن را با زحمت پیاده کردم.