سه‌گانه‌های نگارش ـ ۱۶

متن اصلی

روابط عمومی نقش خود را برای تحقق روند مذکور ایفا کرده است.

نظر ویراستار

«نقش ایفا کردن» یعنی نقشی به عهده کسی گذاشته شده است و او این نقش را به درستی اجرا می‌کند. یک تعبیر وام‌گرفته از تئاتر است. پس وقتی کاربرد دارد که به راستی یک نقش در حال اجرا باشد. یعنی کسی در نقش چیزی یا کسی کار بکند.

حاصل ویرایش، مختصر و مفید

روابط عمومی در این روند موفق بوده است.

 

سه‌گانه‌های نگارش ـ ۱۷

متن اصلی

در این سال روزنامۀ شمس النهار نخستین روزنامه‏ای بود که در آسمان روزنامه نگاری افغانستان درخشید و صدای آزادی بیان را بلند نمود

نظر ویراستار

در آن زمان ما روزنامه‌نگاری نداشتیم که آسمانی داشته باشد. باید در تعبیرها دقت کرد. از این گذشته تعبیرهای شاعران مثل درخشیدن در آسمان روزنامه‌نگاری مناسب یک نثر علمی نیست. بعد هم «شمس‌النهار» با آزادی بیان ارتباطی نداشت، چون یک روزنامه دولتی بود. در واقع یک خبرنامه دولتی. به این مشکلات بیفزایید تکرار سه «روزنامه» و فعل «بلند نمود» به جای «بلند کرد» را.

حاصل ویرایش

در این سال اولین روزنامۀ افغانستان یعنی «شمس‌النهار» تأسیس شد.

 

سه‌گانه‌های نگارش ـ ۱۸

متن اصلی

دوران حکومت حبیب‌الله خان را دوران شکل‏گیری مطبوعات نوین در افغانستان نام‌گذاری کرده‏اند و دلیل اصلی این نام‌گذاری را می‏توان در انتشار دومین نشریه مدرن و نوین تاریخ افغانستان یعنی «سراج الاخبار» عنوان کرد.

نظر ویراستار

باید تعبیرها دقیق باشد. وقتی «نام‌گذاری» بگوییم که واقعاً یک «نام‌گذاری» رخ داده باشد، از آن گونه که بر اشخاص یا نهادها نام می‌گذارند. ولی در اینجا چنین نبوده است. منظور این است که ما آن دوره را دوران شکل‌گیری مطبوعات می‌دانیم.

دیگر این که ضرور نیست بگوییم «دلیل را می‌توان این قضیه عنوان کرد». راحت می‌شود گفت که «دلیل آن، این قضیه بوده است.» در واقع «عنوان کردن» در اینجا هیچ کاری نمی‌کند، جز کدر ساختن جمله.

حاصل ویرایش

دوران حکومت حبیب‌الله خان را دوران شکل‏گیری مطبوعات نوین در افغانستان دانسته‌اند و دلیل اصلی آن انتشار دومین نشریۀ مدرن و نوین افغانستان یعنی «سراج الاخبار» بوده است.

 

سه‌گانه‌های نگارش ـ ۱۹

متن اصلی

در زمینه رسانه ها از دیگر اقدامات امان الله خان در راستای سامان دهی اوضاع مطبوعات کشور را می‏توان در تاسیس ریاست مستقل مطبوعات دید.

نظر ویراستار

به جای «از دیگر اقدامات» می‌شود «اقدام دیگر» گفت. «در راستای سامان‌دهی» را می‌توان «برای سامان‌دهی» گفت. این «می‌توان» و امثال آن هم لازم نیست. عبارت‌هایی مثل «به عنوان»، «می‌توان»، «منحیث» و امثال این‌ها بسیار وقت‌ها زاید هستند. ببینید وقتی این‌ها را بر می‌داریم، عبارت چقدر ساده و روان می‌شود.

حاصل ویرایش

اقدام دیگر امان الله خان برای سامان‌دهی اوضاع مطبوعات کشور، تأسیس ریاست مستقل مطبوعات بود.

 

سه‌گانه‌های نگارش ـ ۲۰

متن اصلی

در عصر حکومت «محمدظاهر شاه» فضای بازتری برای مطبوعات کشور به وجود آمد که به افزایش تعداد و شمارگان مطبوعات در کشور منتهی شد و دراین دوران نشریات جدیدی مانند هیواد (۱۳۳۸ شمسی به زبان پشتو)، کابل تایمز (۱۳۴۱ شمسی به زبان انگلیسی) ایجاد شد.

نظر ویراستار

وقتی در اول عبارت «کشور» گفتیم، دیگر تکرار آن لازم نیست.

به جای این که دو جمله را با «و» به هم وصل کنیم و یک جمله بلند بسازیم، بهتر است که آن‌ها را از هم جدا کنیم.

می‌شود به جای «فضای بازتر به وجود آمد»، به سادگی گفت که «فضا بازتر شد» چون درست هم همین است. فضا به وجود نیامده، بلکه باز شده است. چرا بگوییم «هوای گرم‌تر به وجود آمد»؟ می‌شود گفت «هوا گرم‌تر شد.»

حاصل ویرایش

در عصر حکومت «محمدظاهر شاه» فضای مطبوعات کشور بازتر شد و این، افزایش شمارگان مطبوعات را در پی داشت. در این دوره نشریات جدیدی مانند هیواد (۱۳۳۸ شمسی به زبان پشتو) و کابل تایمز (۱۳۴۱ شمسی به زبان انگلیسی) ایجاد شد.