قند پارسی ۱۴

شعر «راز رشید» حسن حسینی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۱۳

شعر «تاوان این خون» از علی معلم در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.