دکتر صادق فطرت با اسم هنری «ناشناس» از آوازخوانان معروف افغانستان است. او در سال ۱۳۱۴ ش به دنیا آمده و اکنون در امریکا زندگی می‌کند. او دکترای ادبیات پشتو دارد.

ناشناس در دستۀ آوازخوانان پاپ افغانستان قرار می‌گیرد. هم تصنیف و ترانه خوانده است و هم غزل، ولی غزل‌هایش نیز با موسیقی پاپ قرابت بیشتر دارد، هرچند رنگ و بویی از غزل‌خوانی کلاسیک افغانستان هم در آن‌ها پیداست. آهنگ حاضر که شعرش از حافظ است، با سبکی نزدیک به قوالی خوانده شده و به شیوۀ غزل‌خوانان افغانستان، بیت‌های شاهد هم در آن گنجانده شده است.

Icon Download 02 (50-50)

بیفشان زلف و صوفی را به پاکوبی و رقص آور

که از هر رقعۀ دلقش هزاران بت بیفشانی

 

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد

گر غم خوریم، خوش نبوَد، به که می خوریم

 

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم

در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر

در این سراچۀ بازیچه غیر عشق مباز

در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

به سر نکوفته باشد سر صراحی را

همین بس شاهد یکرنگی معشوق با عاشق

که بلبل عاشق است و گل گریبان پاره می‌سازد

معاشران، گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است، بدین قصه‌اش دراز کنید

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او، نمرده به فتوای من نماز کنید

(در اینجا قدری راگ‌خوانی دارد.)