شعر: بیدل.

آواز: محمدحسین سرآهنگ

زمان: ۹:۵۲ دقیقه. کامل. کیفیت صدا: ضعیف

Icon Download

متن شعر

گردون حریف داغ محبت نمی‌شود

این خیمه در فضای دل تنگ می‌زنند (بیدل)

آفاق جا ندارد همت کجا نشیند؟

سنگ از نگین برآید تا نام ما نشیند

در بزم حضورت همه همه کس نام نویسند

من گمشدۀ عشق تو ام، نام ندارم

تاب و تب نفس‌ها از یک‌دگر جدا نیست

در خانه‌ای که ماییم، راحت چرا نشیند؟

می‌رود صبح و اشارت می‌کند، کای غافلان

تا نفس باقی است، نتوان هیچ جا آرام کرد (بیدل)

زین ما و من که داریم، آفاق در خروش است‌

ای کاش سرمه گردیم تا این صدا نشیند

بگذار تا دمی چند بر گرد خویش گردیم‌

عالم به دل نشسته است، دل در کجا نشیند؟

از مرگ نیست باکم اما ز بی‌نصیبی‌

ترسم ز دامن او گردم جدا نشیند