قند پارسی ۶

نگاهی به چند شعر رضوی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات.

چشم سیاه تو را

آهنگی دوگانه با صدای استاد محمدحسین سرآهنگ و احمدولی.