آفاق جا ندارد، همت کجا نشیند

شعر: بیدل. آواز: محمدحسین سرآهنگ زمان: ۹:۵۲ دقیقه. کامل. کیفیت صدا: ضعیف متن شعر گردون حریف داغ محبت نمی‌شود این