ای که در چشمم دوا انداختی

شعر این آهنگ از غلام‌حضرت شایق جمال (۱۲۷۴ – ۱۳۵۳ ش) شاعر متأخر افغانستان است. کیفیت صدای آهنگ بالا نیست و متن آن را با زحمت پیاده کردم.

از نالۀ دل ما تا کی رمیده رفتن

استاد سرآهنگ دو آهنگ به طرز قوالی اجرا کرده است، یکی «ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد» و یکی همین آهنگ. کیفیت اجرا عالی است و شعرهایی که انتخاب شده است نیز.