بهمن‌ماه ۱۳۷۳ بود. محمدحسین جعفریان کارت دعوت کنسرت بسم‌الله خان را به من داد. ایام دهۀ فجر بود و گروه‌های موسیقی از کشورهای مختلف به مراسم دهۀ فجر دعوت می‌شدند. باری دیگر هم در همین ایام در کنسرت نصرت فتح‌علی خان در تهران شرکت کردم.

تصور من و جعفریان از کنسرت بسم‌الله خان هم اجرای قوالی بود و تا اواسط اجرا هم منتظر شروع قوالی بودیم. نمی‌دانستم که بسم‌الله خان نوازندۀ بزرگ شهنای است نه قوالی‌خوان.

باری، با یک ضبط خبرنگاری که نوار ضبط صوت می‌خورد، همه برنامه را ضبط کردم. کیفیت ضبط بالا نبود، ولی اجرای شهنای زیبا بود و به ویژه هنرنمایی‌های طبله‌نواز در اواسط کار جمعیت را به تحسین وامی‌داشت.

بسم‌الله خان

عکسی هم از جلسه گرفتم که اینک همراه با دو قطعۀ اجرا شده در آن کنسرت تقدیم می‌کنم. قطعۀ اول قدری طولانی است و هشت دقیقه طول می‌کشد تا خود آهنگ شروع شود. ولی من هر دو قطعه را خیلی دوست دارم. به خصوص قطعۀ دوم ملودی بسیار زیبایی دارد.

دانلود قطعۀ اول

icon-download-02-50-50

دانلود قطعۀ دوم

icon-download-02-50-50