مرور نهایی صفحه به صفحه و رفع مسائلی که در صفحه‌آرایی اولیه باقی مانده بود. حذف رنگ‌ها، حذف استایل‌های اضافی و رفع خطاها.