قند پارسی / نیایش‌واره‌ها

برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» دربارهٔ «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.