قند پارسی ۴

بخش دوم شعر «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات

قند پارسی ۳

بخش اول شعر «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات