هر دم از این باغ، بری می‌رسد

«سوگنامۀ بلخ» اولین مجموعه شعر ابوطالب مظفری است و در در سال ۱۳۷۲ منتشر شد. این مطلب در معرفی و نقد این کتاب در روزنامۀ اطلاعات چاپ شد.