شعر: بیدل
مدت: ۲۱:۳۴ دقیقه. کیفیت: عالی

استاد سرآهنگ دو آهنگ به طرز قوالی اجرا کرده است، یکی «ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد» و یکی همین آهنگ. کیفیت اجرا عالی است و شعرهایی که انتخاب شده است نیز.

گفتنی است که هم‌خوان‌ها و گاهی نیز استاد سرآهنگ، یکی دو بار «دویده» مصراع آخر را «دو دیده» می‌خوانند.

متن شعر

از نالۀ دل ما تا کی رمیده رفتن‌؟

زین دردمند حرفی باید شنیده رفتن‌

چون سپند از درد و داغ بیکسی‌هایم مپرس‌

دود آهی داشتم‌، رفت و مرا تنها گذاشت‌

بی نشئه زندگانی چندان نمک ندارد

حیف است از این خرابات مَی ناچشیده رفتن‌

می‌روی و گریه می‌آید مرا

ساعتی بنشین که باران بگذرد

او برفت و من بماندم از زبان‌

یک دو حرفی داشتم‌، ناگفته ماند

آهنگ بی‌نشانی زین گلستان ضرور است‌

راه فنا چو شبنم باید به دیده رفتن‌

قدّ دوتای پیری است ابروی این اشارت‌

کز تنگنای هستی باید خمیده رفتن‌

در حریم خاک ما را موی پیری رهبر است‌

جامۀ احرام مرگ شعله‌ها خاکستر است‌

آخر از این زیانکده نومید رفتن است‌

خواهی رفیق قافله‌، خواهی جریده رو

تعجیل طفل‌خویان ساز خطاست بیدل‌

لغزش به پیش دارد اشک از دویده‌رفتن‌

تا کی به‌رنگ طفل‌سرشتان روزگار

بر بیش شاد بودن و بر کم گریستن‌؟

 

دانلود آهنگ