عید فطر در شعر فارسى

عید فطر، یکى از زمینه‏‌هاى مهم محتوایى شعر فارسى است و نه تنها در حوزه محتوایى، که در حوزه مضمون‏‌سازى نیز با جلوه تمام حضور دارد.

در دیوان اکثر شاعران بزرگ کهن، اشاراتى به اجمال یا تفصیل به عید فطر مى‏‌توان یافت.

خیال، با شعرهای فارسی

این قطعه در موسیقی هند و افغانستان اصطلاحاً «خیال» نامیده می‌شود و نوعی از کلاسیک‌خوانی است.

بیدل، شاعری بزرگ از سرزمین هند

در این مقاله، عبدالقادر بیدل به صورت اجمالی معرفی شده است. زندگی، آثار، سبک شعر و چند شعر برگزیده از او را در اینجا می‌خوانید.