قند پارسی ۲

قطعه‌ای از انوری ابیوردی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات