قند پارسی ۱۶

شعر «زمستان» مهدی اخوان ثالث در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات