قند پارسی ۱۳

شعر «تاوان این خون» از علی معلم در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.