روایت زخم‌های بی‌نهایت

نگاهی به شعر دفاع مقدس، با تکیه بر سه کتاب «روایت چهاردهم»، «زخم سیب» و «این شرح بی‌نهایت» (گزیده آثار